Søjler ikon - Danmarks Statistik

Få overblik og hurtige tal fra vores statistikker

værktøj ikon - Danmarks Statistik

Dyk ned i og lav udtræk fra vores statistikbank

Faglige arrangementer

Bliv klogere på aktuelle faglige emner

SENESTE NYT
Stagnerende udlån fra finansieringsselskaber
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Finansieringsselskaberne havde sammenlagt udlån til virksomheder og private på 95,2 mia. kr. i 2013. Det er 0,2 pct. højere end året før.

Industriens salg af varer faldt en smule
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Industriens salg af egne varer faldt 0,3 pct. i andet kvartal. Salget af maskiner og transportmidler faldt mest med 4,3 pct., fulgt af forarbejdede varer, især halvfabrikata og byggematerialer, hvor salget faldt 2,5 pct.

Svag udvikling i BNP
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Bruttonationalproduktet (BNP) faldt 0,3 pct. i andet kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser, viser foreløbige beregninger.

› Flere Nyt fra Danmarks Statistik

Fejl i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 432

Der er desværre konstateret fejl i offentliggørelsen af Jernbanetransport 2013, som udkom 26. august 2014 kl. 9.00.

En revideret opgørelse vil blive offentliggjort hurtigst muligt - forventeligt først i løbet af mandag 1. september.

Revision af beregningsmetoder


Danmarks Statistik planlægger at revidere de beregningsmetoder, der ligger bag de månedlige indekstal for industriens produktion og omsætning.

Det skyldes, at der i enkelte måneder er forekommet store udsving i produktionsindekset, som ikke vurderes at være retvisende.

Danmarks Statistik forventer at gennemføre metodeændringerne inden udgangen af 2014 med henblik på offentliggørelse primo 2015. De metodemæssige ændringer vil så vidt muligt blive ført tilbage i tiden.
 
Statistisk Årbog 2014
Årets bog om danskerne er på gaden. I ord, tabeller og figurer beretter Statistisk Årbog om vores liv og færden, kvinder og mænd, børn og voksne. Måske det bedste overblik over det danske samfund.