Søjler ikon - Danmarks Statistik

Få overblik og hurtige tal fra vores statistikker

værktøj ikon - Danmarks Statistik

Dyk ned i og lav udtræk fra vores statistikbank

Faglige arrangementer

Bliv klogere på aktuelle faglige emner

SENESTE NYT
Faldende bruttoledighed
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Bruttoledigheden faldt fra juli til august med 1.900 og var i august på 132.200 fuldtidsledige. Tilsvarende er ledighedsprocenten faldet fra 5,1 til 5,0. af arbejdsstyrken.

Lille stigning i BNP
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Bruttonationalproduktet (BNP) steg 0,2 pct. i andet kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser reviderede beregninger.

107 registrerede par kan fejre sølvbryllup i år
Graf thumbnail - Klik for større udgave
I morgen 1. oktober er det 25 år siden, at personer af samme køn kunne registrere sig som par. Der er 85 mandepar og 22 kvindepar, som i løbet af de næste tre måneder vil kunne fejre sølvbryllup.

Mindre fald i landbrugets overskud i 2013
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Driftsresultatet for de konventionelle heltidslandbrug faldt i gennemsnit til 757.000 kr. Højere indtægter og lavere finansieringsomkostninger kunne ikke opveje stigningen i driftsomkostningerne.

Fald i disponibel indkomst for husholdninger mv.
Graf thumbnail - Klik for større udgave
Den disponible indkomst for husholdninger mv. faldt i andet kvartal med 4,2 pct. i forhold til kvartalet før, når der korrigeres for prisbevægelser og normale sæsonudsving.

› Flere Nyt fra Danmarks Statistik
Fra 15. september overgår nationalregnskabet og statistikken om de offentlige finanser til nye europæiske retningslinjer, der bedre afspejler samfundsøkonomien.
 
Skatter og afgifter 2014
Kært barn har mange navne: slutskat, kommuneskat, kirkeskat, topskat, ejendomsskat, indkomstskat, selskabsskat …”Skatter og afgifter 2014” giver overblik over hele skatteområdet.